Print

Kandidaat 1* duiker

Doel

Een 1*D is een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar is om openwater ervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.

Voorwaarden

Zwembadgedeelte

(Onder de vorm van permanente evaluatie door een AI.)

Open water

Homologatie kan na minimum 5 en maximum 10 duiken op maximum 15 meter diepte.

Kandidaat 2* duiker

Doel

Een 2*D heeft enige onderwaterervaring opgedaan. Hij moet in staat zijn om onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren. Hij moet daarbij in staat zijn om manifeste duikongevallen te herkennen en er adequaat op te reageren. Een 2*D kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

Voorwaarden

Examen

Open water proeven

Vereisten

Beperkingen

Kandidaat 3* duiker

Doel

Een 3*D moet in staat zijn "zelfstandig" te duiken. Hij moet tevens in staat zijn duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bv. geen duiken met beginnelingen..). Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Een 3*D mag:

 

Voorwaarden

De volgorde van zwembad- en theorie-examen en de openwaterproeven wordt aan de discretie overgelaten van de verantwoordelijke van de duikschool. Evaluatie door minimum 1*I.

Examen

De zwembadproeven moeten binnen de 45min uitgevoerd worden.

Open water proeven

Deze proeven mogen pas afgenomen worden na de 25 duiken op 30m:

Kandidaat AI Assistent Instructeur

Doel

Een AI moet in staat zijn "zelfstandig" te duiken. Hij moet in staat zijn duiken te leiden in alle wateren die courant bezocht worden door Belgische duikers. Hij moet in staat zijn beginnende of onervaren duikers te begeleiden en tevens onder de verantwoordelijkheid van instructeurs bepaalde taken van deze laatste over te nemen. Hij moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren. Kan zelfstandig instaan voor de opleiding theorie en zwembad van 1*D. Kan zelfstandig opleidingsduiken 1*D uitvoeren.

Een AI mag:

 

Voorwaarden

Examen

Verplichte volgorde, in maximum 35 minuten. Tussen de proeven wordt 1 minuut recuperatie toegelaten. Herkansing is enkel toegelaten bij een technisch defect.

Schrifteliijk theorie examen met mondelinge evaluatie door een federaal aangestelde jury van minstens twee 2*I en onder algemeen voorzitterschap van een 3*I.

Open water proeven

Verplicht in "onze" wateren uit te voeren. De proeven op 40 meter mogen pas uitgevoerd worden na de vereiste 20 duiken op minstens 40m.

Duikleidingen